කඩන්න කලින් සිතන්න තිබුනා

Sunday, 21 February 2016 - 7:38

%E0%B6%9A%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8F
ආණ්ඩුවල තොටලග ප්‍රදේශයේ නිවාස කඩා ඉවත් කිරීමට පෙර එම ජනතාවට ජීවත්වීමට වාසස්ථාන ලබා දිය යුතු බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ දේශපාලන මණ්ඩල සභික කේගඩීග ලාල්කාන්ත මහතා පවසනවා.

එම ප්‍රදේශයේ සංචාරයක නිරත වෙමින් ලාල්කාන්ත මහතා මේ අදහස් පළකළා.