ඒකාබද්ධ විපක්ෂය කුහකයි

Sunday, 21 February 2016 - 9:12

%E0%B6%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B0+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%92
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය යනු කුහක දේශපාලනයේ නිරත වන කණ්ඩායමක් බව අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ප්‍රකාශ කළා.

ඔහු මේ බව කියා සිටියේ මහනුවර - හතරලියද්ද ප්‍රදේශයේ ඊයේ පැවති ජනහමුවක් අමතමින්.

මෙහිදී අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට ජනවරමක් නොමැති බවයි.