පාන් මිළ රුපියල් 4කින් පහළට

Sunday, 21 February 2016 - 11:28

%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%85+%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%8A+4%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
පාරිභෝගික අධිකාරිය විසින් ප්‍රකාශයට පත්නර ඇති  පාරිභෝගික සතිය වෙනුවෙන් පාන් මිල රුපියල් 4 කින් පහළ දැමීමට අවධානය යොමුව ඇතැයි  සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය පවසනවා.

සංගමයේ ලේකම් එන් කේ ජයවර්ධන පැවසුවේ ඊට අදාළ සාකචිඡාවක් හෙට පැවැත්වෙන බවයි.

පාරිභෝගික සතියේදී පමණක් පාන් මිළ රුපියල් 4කින් පහළ දැමීම පිළිබද එහිදී තීරණයක් ගන්නා බවයි ලේකම්වරයා සදහන් කලේ.