"පුංචි පවුල රත්තරං" - බොදු පුනර්ජීවයට පාඩුවක් -(ඡායාරූප)

Tuesday, 23 February 2016 - 9:34

%22%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%BD+%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%82%22+-+%E0%B6%B6%E0%B7%9C%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%A2%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A+-%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
"පුංචි පවුල රත්තරං" සංකල්පය  බොදු පුනර්ජීවයට දැරිය නොහැකි පාඩුවක් වූ බව කොත්මලේ පළාතේ උප ප්‍රධාන  සංඝනායක මහවැලි චෛත්‍ය  අධිපති පූජ්‍ය තිස්පනේ ජිනානන්ද හිමියන් පවසනවා.

එබැවින් වර්තමානයේ සඟ පරපුර වෙනුවෙන් පූජා කිරීමට දරුවන් සොයා ගැනීම අසීරුවී ඇති බව උන්වහන්සේ අවධාරණය කළා.

කොත්මලේ  නයාපාන නුගවෙල ආරිය සෙවන දහම් අරණ මධ්‍යස්ථානයේ  විහාර මන්දිරයෙහි අභිනව බුද්ධ ප්‍රතිම වහන්සේ  ප්‍රතිෂ්ඨාපන පිංකමට සහභාගීවෙමිනුයි පූජ්‍ය තිස්පනේ ජිනානන්ද හිමියන් ඊයේ මේ බව ප්‍රකාශ  කලේ.