පොළොන්නරුව - ඇලහැර ලංගම බස් රථ සේවකයන් වර්ජනයක

Tuesday, 23 February 2016 - 12:06

%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80+-+%E0%B6%87%E0%B6%BD%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%BB+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%B8+%E0%B6%B6%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%AE+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A
පොළොන්නරුව - ඇලහැර මාර්ගයේ ධාවනය වන ශ්‍රී ලංගම බස් රථ රියදුරන් සහ කොන්දොස්තරවරුන් අද උදෑසන සිට සංකේත වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

අදාළ මාර්ගයේ ගමන් කිරීම සඳහා අලූතින් එක් කර ඇති පෞද්ගලික බස් රථයක් ඉවත් කරන ලෙස ඉල්ලමිනුයි මොවුන් මෙම වර්ජනය ආරම්භ කර ඇත්තේ.