දිවයිනේ සියලූම ග්‍රාම නිලධාරීන් සාම විනිසුරුවන් ලෙස පත් කෙරේ

Tuesday, 23 February 2016 - 14:13

%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%96%E0%B6%B8+%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B8+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%B8+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B7%83+%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A
දිවයිනේ සියලූම ග්‍රාම නිලධාරීවරුන් නිළ බලයෙන් සාම විනිසුරුවරුන් බවට පත් කර තිබෙනවා.

ඊට අදාළ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මේ වන විට නිකුත් කර ඇති අතර 1978 අංක 2 දරණ අධිකරණ සංවිධාන පනතෙන් අධිකරණ අමාත්‍යවරයාට හිමි බලතලවලට අනුව මෙම පියවර ගෙන ඇති බව අධිකරණ අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළා.

මේ අනුව දිවයිනේ ස්ථිර සේවයේ සිටින සෑම ග්‍රාම නිලධාරිවරයෙකුම ඔහුගේ ග්‍රාම නිලධාරී වසම පිහිටි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය සඳහා නිල බලයෙන් සාම විනිසුරුවරයෙකු ලෙස පත්වනු ඇති.