රටේ සංවර්ධනයට ජාත්‍යන්තරයේ සහය

Wednesday, 24 February 2016 - 6:36

%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%BA
නව සංවර්ධන දිශාවන් සහ ප්‍රමුඛතාවන් හඳුනාගනිමින් ජාත්‍යන්තරයේද සහය ඇතිව රට සංවර්ධනය කරා ගෙනයන බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසනවා.

පුත්තලම - පල්ලම නන්දිමිත්‍ර මහා විද්‍යාලයේ පැවති උත්සවයකදී ජනාධිපතිවරයා මේ බව සඳහන් කළා.