යක්කල විරෝධතාවක්

Wednesday, 24 February 2016 - 11:14

%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BD+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ගම්පහ - යක්කල අනුර මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ ඉගෙනුම ලබන සිසුන්ගේ දෙමව්පියන් සහ ආදි ශිෂ්‍යයන් පිරිසක් අද පෙරවරුවේ එම විද්‍යාලය ඉදිරිපිට විරෝධතාවක නිරත වුණා.

ඒ පාසලේ විදුහල්පතිවරයාගේ අත්තනෝමතික ක්‍රියාකලාපයට විරෝධය දැක්වීම සඳහායි.