තනි කකුලේ මංකොල්ලය

Wednesday, 24 February 2016 - 12:21

%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%BA
බ්‍රසීලයේ සුපිරි වෙළඳසැලකින් මුදල් මංකොල්ලකන  ආකාරය දැක්වෙන වීඩියෝවක් අන්තර්ජාලයට නිකුත් වී තිබෙනවා.

මෙම පුද්ගලයා සතුව ගිනි අවියක්ද ඇති අතර ඔහු සමඟ තවත් පුද්ගලයෙක් ද මංකොල්ලය සඳහා පැමිණෙනවා.