මහින්දානන්දගේ බැංකු වාර්තා රහස් පොලීසියට

Thursday, 25 February 2016 - 7:18

%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B6%BB%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%A7
හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලූත්ගමගේ ගේ දේශීය සහ විදේශීය බැංකුවල වාර්තා රහස් පොලීසියට ලබාදෙන ලෙස කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් ගිහාන් පිලපිටිය එම බැංකුවල කළමනාකරුවන්ට ඊයේ නියෝග කළා.

මහින්දානන්ද අලූත්ගමගේ හිටපු අමාත්‍යවරයා කෙටි කාලයක් තුළ නීතිවිරෝධී සහ අයථා ලෙස මහජන මුදල් සහ දේපළ වංචාකර වත්කම් උපයා ඇති බවට දු ෂණ විරෝධී හඩ සංවිධානය රහස් පොලීසිය හමුවේ කර තිබූ පැමිණිල්ලක් ඊයේ අධිකරණයේදී කැඳවනු ලැබුවා.

හිටපු අමාත්‍යවරයා නීතිවිරෝධී ලෙස උපයාගත් මුදල් විදේශීය සහ දේශීය බැංකු ගිණුම්වල තැන්පත් කරමින් ගණුදෙනු සිදුකර ඇති බවටත්, එම මුදලින් විශාල වශයෙන් දේපළ මිලදී ගෙන ඇති බවටත් අනාවරණය වී ඇති බව රහස් පොලීසිය අධිකරණයට කරුණු වාර්තාකර තිබුණා.

මේ නිසා එම ගිණුම් සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් සිදු කිරීමට අවශ්‍ය බවයි අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අධිකරණයට දැනුම් දුන්නා.

ඒ අනුව ඉදිරිපත් වූ කරුණු සැළකිල්ලට ගත් ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත්වරයා රහස් පොලීසියට හිටපු අමාත්‍යවරයාගේ බැංකු ගිණුම් පිළිබඳ වාර්තා ලබාගැනීමට අවසර ලබාදුන් අතර, පරීක්ෂණවල ප්‍රගතිය දැක්වෙන වාර්තාවක් අධිකරණයට ඉදිිරිපත් කරන ලෙසත් නියෝග කළා.