සිරියාවට ගුවනින් ආධාර

Thursday, 25 February 2016 - 7:35

%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%86%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB
යුද ගැටුම් හේතුවෙන් සාගින්නෙන් පෙළෙන සිරියානු වැසියන් සඳහා ජගත් සංවිධානය ආහාර, ඖෂධ ඇතුලූ ආධාර පළමුවරට ගුවනින් හෙළා තිබෙනවා.

ජගත් සංවිධානය මෙලෙස සිරියානු වැසියන් සඳහා ටොන් 21 ක ආහාර ඇතුලූ අත්‍යාවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය බිමට හෙලා ඇති අතර එය ලක්ෂ දෙකක ජනතාවකට සෑහෙන බවයි විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේ.