සංගීත විශාරද එච් ඩී එස් ජයසේකර මහතා අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

Thursday, 25 February 2016 - 13:00

%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%93%E0%B6%AD+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%AF+%E0%B6%91%E0%B6%A0%E0%B7%8A+%E0%B6%A9%E0%B7%93+%E0%B6%91%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%A2%E0%B6%BA%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B6%9A%E0%B6%BB+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B6%85%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E0%B6%AD+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
ප්‍රවීණ සංගීතවේදියකු වන සංගීත විශාරද එච් ඩී එස් ජයසේකර මහතා අභාවප්‍රාප්ත වී තිබෙනවා.

ඔහු ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පිනි සංගීත් නිපුන් චම්පා කල්හාරිගේ පියා ද වනවා.

ප්‍රංශයේ සිටියදීයි ජයසේකර මහතා අභාවප්‍රාවප්ත වී ඇත්තේ.

ජයසේකර මහතා භාරතයේ ලක්නව් සංගීත් විද්‍යාපීඨයේ සංගීතය හදාරා විශාරධ උපාධිය ලබාගෙන තිබෙනවා.

පණ්ඩිත් අමරදේවයන් ඇතුලු විශිෂ්ඨයන් රැසක් ලක්නව් සරසවියේ එච් ඩී එස් ජයසේකර මහතා අධ්‍යාපනය ලැබු සමයේ සමකාලීන සිසුන් ද වනවා.