මහ බැංකු අධිපති කෝප් කමිටුව හමුවට

Thursday, 25 February 2016 - 13:10

%E0%B6%B8%E0%B7%84+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%9D%E0%B6%B4%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපතිවරයා ඇතුලූ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය අද පැවැත්වෙන කෝප් කමිටු රැස්වීමට කැඳවා තිබෙනවා.

එම කමිටුවේ සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුන්නෙත්ති කියා සිටියේ එහිදී ආන්දෝලනයට තුඩුදුන් බැඳුම්කර ගණුදෙනුව පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනු ඇති බවයි.

මෙම ගණුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් පසුගිය කෝප් කමිටුව විමර්ශනයක් පවත්වා දළ කෙටුම්පතක් සකස් කර තිබෙනවා.

මෙහි ඉදිරි විමර්ශන සඳහා එම කෙටුම්පත පදනම් කරගන්නේද නැද්ද යන්න පිළිබඳව අද පැවැත්වෙන රැස්වීමේදී තීරණය කරනු ඇති බවයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුන්නෙත්ති තවදුරටත් කියා සිටියේ.

මේ වනවිට රාජ්‍ය ආයතන 15 ක් පමණ කෝප් කමිටුව හමුවට කැඳවා ඇති අතර අදාළ ආයතන තුළ සිදුකළ වෙනස්කම් පිළිබඳව නිර්දේශ කමිටුව වෙත ඉදිරිපත් කර ඇති බවයි ඔහු තවදුරටත් කියා සිටියේ.