ඕස්ට්‍රේලියාව ආරක්ෂක වියදම් ඉහළ දමයි

Thursday, 25 February 2016 - 13:32

%E0%B6%95%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%9A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%AF%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85+%E0%B6%AF%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B7%92
ඕස්ට්‍රේලියාව සිය වාර්ෂික ආරක්ෂක වියදම් වැඩි කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේ මෙලෙස වෙන් කෙරෙන මුදලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් සබ්මැරීන නිෂ්පාදනය සඳහා යොදවන බවයි.

ඊට අමතරව යුද නැව් නිෂ්පාදනය ප්‍රහාරක ගුවන් යානා මිලදී ගැනීම සහ ආරක්ෂක අංශ සඳහා පිරිස් බඳවා ගැනීමට මුදල් වැය කෙරෙනු ඇති.

විදෙස් වාර්තා තවදුරටත් සඳහන් කළේ ආරක්ෂක වියදම් සඳහා වාර්ෂිකව වෙන් කෙරෙන මුදලින් සියයට 25 ක් නාවික හමුදා ශක්තිමත් කිරීම සඳහා යොදවන බවයි.