එට්කා පරදන්න ලාල්කාන්ත ජනතාව සමග

Friday, 26 February 2016 - 7:21

%E0%B6%91%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%9C
වැඩ කරන ජනතාව සමග එක්ව එට්කා ගිවිසුම පරාජයට පත් කරන බව ජාතික වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානය සභාපති කේ ඩී ලාල්කාන්ත මහතා පවසනවා.

කොළඹදී පැවැති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට එක් වෙමින් ඒ මහතා මෙම අදහස් පළ කළා.