වතු කම්කරු ගැටලූ විසඳීමට පූර්ණ බලඇති අධිකාරියක් පිහිටුවන්න

Friday, 26 February 2016 - 7:37

%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B6%BD%E0%B7%96+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%96%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AB+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%87%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1
වතු කම්කරු ගැටලූ විසඳීමට පූර්ණ බලැති අධිකාරියක් පිහිටුවන ලෙස ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක පාර්ලිමේන්තුවට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා.

මන්ත්‍රීවරයා මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කළේ වතුකම්කරු ගැටලූ සම්බන්ධයෙන් ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේ පැවති කල්තැබීමේ විවාදයට එක්වෙමින්.