සෞදි අරාබියට අවි තහනමක් පනවන්නැයි යුරෝපා පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඉල්ලීමක්

Friday, 26 February 2016 - 11:22

%E0%B7%83%E0%B7%9E%E0%B6%AF%E0%B7%92+%E0%B6%85%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%92+%E0%B6%AD%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B7%92+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B4%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
සෞදි අරාබිය, යේමනයේ සිදුකරන ගුවන් ප්‍රහාරවලින් සිවිල් වැසියන් මියයාම හේතුවෙන් එරටට එරෙහිව ආයුධ සම්බාධක පනවන ලෙස යුරෝපා පාර්ලිමේන්තුව යුරෝපා සංගමයෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා.

එමගින් වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙන්නේ බ්‍රිතාන්‍යය, ප්‍රංශය ඇතුලූ යුරෝපා සංගමයේ රටවල් සෞදි අරාබියට අවි විකිණීමෙන් වැළකී සිටිය යුතු බවයි.

සෞදි සන්ධානය යේමනය තුළ ගුවන් ප්‍රහාර ආරම්භ කිරීමෙන් පසු පුද්ගලයන් 6000ක් පමණ මියගිය අතර, ඉන් අඩකට වැඩි ප්‍රමාණයක් සිවිල් වැසියන්.

මේ නිසා සෞදි අරාබියට ආයුධ සම්බාධක පනවන ලෙස යුරෝපීය වැසියන් හත්ලක්ෂ 50,000 කගේ අත්සනින් පෙත්සමක් යුරෝපා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් වුණා.

ඉන් අනතුරුවයි එමගින් සෞදි අරාබියට එරෙහිව අවි සම්බාධක පැනවිය යුතු බවට යෝජනාවක් සම්මත කරගෙන ඇත්තේ.