සිරියාව ගැන තීරණයක් ළඟදීම

Friday, 26 February 2016 - 16:06

%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%85%E0%B6%9F%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%B8
සිරියාවේ අනාගතය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි සති කිහිපය තුළ වැදගත් තීරණ රැසක් ගන්නා බව ඇමරිකානු ජනාධිපති බැරැක් ඔබාමා පවසනවා.

විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේ ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරයා රුසියාවට ද සිරියාවට එල්ල කරන ගුවන් ප්‍රහාර නතර කරන ලෙස දැනුම්දී ඇති බවයි.

මේ වනවිට සිරියාවේ රජය සහ සටන්කාමීන් අතර සති දෙකක සටන් විරාමයක් ද ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.