මහින්දෝදය පරිඝනක සමඟ ගිනිගනී

Saturday, 27 February 2016 - 7:44

%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9D%E0%B6%AF%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9D%E0%B6%B1%E0%B6%9A+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%9F+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%93
කුරුණෑගල - පොල්පිතිගම - පෝරුවාව මහා විද්‍යාලයේ මහින්දෝදය තාක්ෂණික විද්‍යාගාරය ඊයේ පස්වරුවේ ඇතිවූ ගින්නකින් සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වුණා.

විදුලි කාන්දුවක් ගින්නට හේතුවී ඇති බවට පොලීසිය සැක කරනවා.

ඊයේ පස්වරු 6.30ට පමණ මෙම ගින්න හටගත් අතර, එම අවස්ථාවේ පරිඝනක 42 ක් මෙම විද්‍යාගාරය තුළ තිබී ඇති බවද පොලීසිය ප්‍රකාශ කළා.

ගින්නෙන් එම පරිඝනක සියල්ල විනාශ වී ඇති අතර, එහිදී සිදුවූ අලාභය මෙතෙක් තක්සේරු කර නැහැ.

මීට පෙරද මහින්දෝදය පාසල් පරිගණක විද්‍යාගාරවල මෙවැනි ගිනිගැනීම් පිළිබඳව වාර්තාවී තිබෙනවා.

මෙලෙස අනුරාධපුරය - පදවි - ශ්‍රී පුර - පළුගස්වංගුව මහා විද්‍යාලයේ මහින්දෝදය තාක්ෂණ විද්‍යාගාරයේ ගිනිගත්තේ 2014 වසරේ නොවැම්බර් මාසයේදියි.

එම ගින්නෙන් විද්‍යාගාරය තුළ තිබූ පරිඝනක ඇතුලූ තාක්ෂණික භාණ්ඩ රැසකට හානි සිදුවුණා.