එට්කා ගිවිසුමට වමේ විරෝධය

Saturday, 27 February 2016 - 8:24

%E0%B6%91%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%BA
එට්කා හෙවත් ඉන්දු ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණික හා වෙළද සහයෝගීතා ගිවිසුම තුළින් ශ්‍රී ලංකාවේ සියලූ තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතන අඩපණ විය හැකි බව වමේ කේන්ද්‍රය පවසනවා.

කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට ඊයේ එක්වෙමින් එහි සම කැදවුම්කරු නිතීඥ ආචාර්ය චන්ද්‍රපාල කුමාරගේ කියා සිටියේ සංවෘත ආර්ථිකයත් සමග ඉන්දියාව විශාල දියුණුවක් ලබා සිටිය ද ඊට සාපේක්ෂව  ශ්‍රී ලංකාව සිටින්නේ පහත් මට්ටමක බවයි.