පවුල් දහසක් අවතැන් කළ පේරු ගංවතුර

Saturday, 27 February 2016 - 10:46

%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B6%B4%E0%B7%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%9C%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB
පේරු දේශයේ උතුරු ප්‍රදේශ වලට බලපෑ ධාරානිපාත වර්ෂාව හේතුවෙන් ගංවතුර තත්වයක් හටගෙන තිබෙනවා.

නාය යාම හේතුවෙන් නිවාස රැසකට හානි සිදුවූ අතර බලධාරීන් පැවසුවේ පවුල් දහසක් පමණ අවතැන්ව ඇති බවයි.