ඒකාබද්ධ විපක්ෂය අදත් දෙවියන් අභියසට

Saturday, 27 February 2016 - 13:06

%E0%B6%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B0+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B7%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%83%E0%B6%A7
ආණ්ඩුවට හා පොලිස් මූල්‍ය අපාරාධ කොට්ඨාසයට විරෝධය පලකරමින් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් අද සවස සිව්වන වරටත් පොල් ගසා දේව කන්නලව්වක් සිදුකළා.

ඒ මොරටුව ලුනාව විශුද්ධාරාමයේදී.

මීට පෙර ද ඒකාබද්ධ විපක්ෂය තුන්වතාවක් රජයට එරෙහිව පොල්ගසා දේව කන්නලව් සිදුකරනු ලැබුවා.

ඒ, හික්කඩුව - සීනිගම දේවාලයේදී, රත්නපුර - ගොඩකවෙල ඓතිහාසික අම්මඩුව කුඩාකතරගම දේවාලයේදී සහ කුරුණෑගල - සඳලංකාව - සිංගක්කුලිය - අයියනායක දේවාලයේදීයි.