ඉඩම් බලෙන් ඇල්ලීමට ඉඩ නැහැ

Saturday, 27 February 2016 - 13:13

%E0%B6%89%E0%B6%A9%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%87%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%89%E0%B6%A9+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90
දේශපාලන හිතවත්කම් මත රජයේ ඉඩම් බලෙන් අල්ලා ගැනීමට කිසිවෙකුටත් ඉඩ නොතබන බව මහා නගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය  පාඨලී චම්පික රණවක ප්‍රකාශ කළා.

අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේ මාළිගාවත්තේ අද පෙරවරුවේ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින්.