පොල් ගැසීමෙන් ආණ්ඩුවට බලපෑමක් නොවන හේතුව හෙළි වෙයි

Sunday, 28 February 2016 - 7:09

%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%86%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%B4%E0%B7%91%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B7%84%E0%B7%9A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
අපිරිසිදු පුද්ගලයින් සිදුකරන පොල් ගැසීමෙන් ආණ්ඩුවට කිසිදු බලපෑමක් සිදුනොවන බව අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා පවසනවා.

අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේ නාවලපිටිය ප්‍රදේශයේ පැවති රැස්වීමක් අමතමින්.