විදුලි බිඳ වැටීමත් පසුගිය රජයේ වැඩපිළිවෙල හේතුවෙන් සිදුවුවක් බවට චෝදනා

Sunday, 28 February 2016 - 7:15

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%B3+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BD+%E0%B7%84%E0%B7%9A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%A0%E0%B7%9D%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B7%8F
පසුගිය රජයේ අදූරදර්ශී ප්‍රතිපත්ති හේතුවෙන් අසරණ වී ඇත්තේ ජනතාව බව අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා.

නිකවැරටිය ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා අවධාරණය කළේ පසුගියදා විදුලිය බිඳවැටීමද පසුගිය රජයේ අදූරදර්ශී ප්‍රතිපත්තියේ ප්‍රතිඵලයක් බවයි.