රුසියාව, සිරියාවේ යුද ගුවන් යානා බිම්ගත කරයි

Sunday, 28 February 2016 - 10:25

%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%2C+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AF+%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%AD+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92
සිරියානු රජයේ හමුදා සහ කැරළිකරුවන් අතර, සටන් විරාමය ක්‍රියාත්මක වීමත් සමඟ සිරියාවේ සියලූම රුසියානු යුද ගුවන් යානා බිම්ගත කරනු ලැබූ බව එරට හමුදා මාණ්ඩලික ප්‍රධානී ලූතිනන් ජනරාල් සර්ජි රුඩ්ස්කෝයි ප්‍රකාශ කළා.

සිරියාවේ රුසියානු ගුවන් හමුදා ප්‍රහාර ක්‍රියාත්මක වන්නේ එරට රජයේ හමුදාවලට සහයක් වශයෙන්.

යුද ගුවන් යානා බිම් ගත කළද අයි.එස්. ඉලක්ක වෙත මෙහෙයුම් කඩිනමින් ආරම්භ කරන බවද රුසියානු හමුදා ප්‍රධානියා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.

ඔහු කියා සිටියේ යම් අත්වැරදීමක් සිදුවීම වැළැක්වීම සඳහා තාවකාලිකව යුද ගුවන් යානා බිම් ගතකළ බවයි.