අලියෙක් අනුරපුර පාසල් දෙකක් වසයි

Monday, 29 February 2016 - 8:43

%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%BB+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%BA%E0%B7%92
වන අලි ගම් වැදීම හේතුවෙන් උතුරුමැද පළාතේ පාසල් දෙකක් අද දිනයේ හදිසියේ වසා දැමීමට පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා.

මිහින්තලය - උක්කුලම්කුලම විද්‍යාලය සහ මහකනදරාව යාය - 02, ගැමුණු මහා විද්‍යාලය මෙලෙස වසා දැමෙන බවයි එහි  ලේකම් ඩබ්ලිවිගටීග අනෝමා මානෙල් හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට ප්‍රකාශ කළේ.