සංහිඳියාවට බාධා වන ඉතිහාසයේ සංශෝධනයක්

Monday, 29 February 2016 - 9:31

%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B3%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%89%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%81%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ඉතිහාසය පෙළපොත් වල සංහිඳියාවට බාධා වන කරුණු ඇත්නම් ඒවා සංශෝධනයට පියවර ගනිමින් තිබෙන බව හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක පවසනවා.

බේරුවල පැවති ජන හමුවකට එක වෙමින්ඇය මේ බව ප්‍රකාශ කළා.