එක්ලක්ෂ පනස් දහසක් සිරියානු වැසියන්ට ආධාර

Monday, 29 February 2016 - 10:00

%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82+%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%86%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB
කුසගින්නේ පෙළෙන සිරියානු වැසියන් එක්ලක්ෂ පනස් දහසකට ඉදිරි දින 5 ඇතුළත ආධාර යවන බව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය පවසනවා.

පසුගිය 26 වනදා මැදියම් රැයේ සිට සිරියාව තුළ සටන් විරාමයක් ක්‍රියාත්මකයි.

මෙම කාලය තුළ  කුසගින්නේ පෙළෙන සිරියානු වැසියන්ට ආහාර ඇතුලූ අත්‍යාවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය යැවීමට හැකියාව පවතින බවද ජගත් සංවිධානය සඳහන් කළා.

වසර 5 ක සිරියානු සිවිල් යුද්ධය හේතුවෙන් දැනට මිලියන 1.7 කට ආසන්න ජනතාවක් ආහාර ඇතුලූ අත්‍යාවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය නොමැතිව පීඩාවට පත්ව සිටිනවා.