වැඩ නොකරන රජයේ සේවකයන් 24 000 ගේ වැටුප් නවතී

Monday, 29 February 2016 - 10:11

%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1+%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+24+000+%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%93
වැඩ නොකර වැටුප් ලබාගන්නා රජයේ සේවකයින් 24 000 ක් පිළිබඳව නයිජීරියානු නව රජය තොරතුරු අනාවරණය කරගෙන තිබෙනවා.

මෙම අනාවරණයෙන් පසුව මොවුන්ගේ වැටුප් ගෙවීම දැනට නතර කර ඇති අතර, මේ නිසා මසකට ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 11.5 ක මුදලක් ඉතිරි කරගැනීමට ආණ්ඩුවට හැකිවී ඇති බව සඳහන්.

නයිජීරියාවේ පැවති රජයේ දූෂණ සෙවීමේ කටයුතු වත්මන් රජය ආරම්භ කර ඇති අතර, ඒ අනුවයි මෙලෙස සේවය නොකර වැටුප් ලබාගන්නා පිරිසක් පිළිබඳව අනාවරණය වී ඇත්තේ.