පාසලකින් නයි බිත්තර මතුවු හැටි- (ඡායාරූප)

Monday, 29 February 2016 - 10:51

%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%92+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%94+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%92-+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
ඇඹිලිපිටිය හෙළඋඩකන්ද මහා  විද්‍යාලයේ  ක්‍රිඩා පිටියක පිහිටා තිබු තුඹසකින් නයි බිත්තර 70  හමුවී තිබෙනවා.

අද පෙරවරුවේ  පාසල් ළමුන් ක්‍රීඩා පිටියට රැස්වී සිටි අවස්ථාවෙිදී තුඹසින් කුඩා නයි පැටවුල් කිහිප දෙනෙකු පිටතට පැමිණ තිබෙනවා.

අනතුරුව විද්‍යාලයෙහි ගුරුවරුන් දෙමාපියන් සමග එක්ව කල සෝදිසියකදීයී තවත් නයි බිත්තර 70 ක්  සොයා ගෙන ඇත්තේ.

කුඩා නයි පැටවුන් 6 දෙනෙකුද හමුවී තිබෙනවා.

බිත්තර සහ නයි පැටවුන් වනජීවි නිළධාරීන් භාරදීමට සැළසුම්කර ඇතැයි සදහන්.