පන්නලදී එක් දරු මවක් ඝාතනය කෙරේ

Monday, 29 February 2016 - 11:45

%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%BD%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9D%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A
පන්නල - හියවල ප්‍රදේශයේදී කාන්තාවක් තියුණු ආයුධයකින් ගෙළ කපා ඝාතනය කර තිබෙනවා.

අද උදෑසන මෙලෙස ඝාතනය කර ඇත්තේ 19 හැවිරිදි එක් දරු මවක් බවයි පොලීසිය කියා සිටියේ.

මෙම කාන්තාවගේ අනියම් පුරුෂයා විසින් ඝාතනය සිදුකර ඇති බවට අනාවරණය වී තිබෙනවා.