අතුරුදන්වු දරුවෙකුගේ මළ සිරුරක් නිල්වලාවෙන් හමුවෙයි- (ඡායාරූප)

Tuesday, 01 March 2016 - 7:13

%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%94+%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B7%85+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92-+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
පිටබැද්දර ප්‍රදේශයේ අතුරුදන්ව සිටි 14 හැවිරිදි දරුවාගේ මළ සිරුර නිල්වලා ගගේ තිබියදී හමුවී තිබෙනවා.

පොලිසීය පැවසුවේ පසුගිය 26වනදා මෙම දරුවා අතුරුදන් බවට පැමිණිල්ලක්ද ලැබී තිබු බවයි.

මිය ගොස් ඇති දරුවා යම් රෝගී තත්වයකින්  පසුවුවෙකු බවද හදුනා ගෙන තිබෙනවා. 
ඡායාරූප-අජීත් ලංකා තිලක