ලෙබනනයේ ජගත් සංවිධාන සාම සාධක මෙහෙයුම්වලට තවත් ශ්‍රී ලංකා බල ඇණියක්

Tuesday, 01 March 2016 - 8:42

%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B6%B6%E0%B6%B1%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%A2%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%B8+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B6%9A+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F+%E0%B6%B6%E0%B6%BD+%E0%B6%87%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ලෙබනනයේ ජගත් සංවිධාන සාම සාධක මෙහෙයුම සඳහා මෙරට තවත් හමුදා බලඇණියක් ඊයේ පිටත්ව ගියා.

ඒ ලෙබනනයේ මෙහෙයුම් සඳහා එක්වන දස වන ශ්‍රී ලංකා ආරක්ෂක බල ඒකකයයි.

ඊට නිලධාරීන් දස දෙනෙකු සහ සෙසු නිලයන් 140 දෙනෙකු ඇතුළත් වන බව ශ්‍රී ලංකා යුද යමුදාව ප්‍රකාශ කළා.

යුද හමුදා ඉංජිනේරු බලකාය, සංඥා බලකාය, විජයබාහු, කමාන්ඩෝ, විශේෂ බලකාය, යුද හමුදා පොලීසිය ඇතුළු බලකායන් රැසක් නියෝජනය කරන මෙම හමුදා සාමාජිකයන් සමඟ විශේෂ මෙහෙයුම් සඳහා යොදා ගැනෙන සුනඛයන් 4 දෙනෙකු ද ලෙබනනය බලා පිටත් කර යවා තිබෙනවා.