බස්වලින් කප්පම් ගැනීම වළක්වන්න දැඩි පියවර

Tuesday, 01 March 2016 - 15:28

%E0%B6%B6%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B7%80%E0%B7%85%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B6%BB
බස්රථවලින් කප්පම් ගැනීම වැළැක්වීමට විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන බලධාරින්ට උපදෙස් ලබාදී තිබෙනවා.

ඒ ඊයේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ පැවති විශේෂ සාකච්ඡාවකදියි. ප්‍රවාහන ක්‍ෂේත්‍රයේ වංචා දුෂණ වැළැක්වීමට දැඩි තීන්දු තීරණ ක්‍රියාත්මක කරන බවයි ජනාධිපතිවරයා එහිදී සඳහන් කර ඇත්තේ.