බින් ලාඞ්න්ගේ අවසන් කැමැති පත්‍රය මාධ්‍යයට

Wednesday, 02 March 2016 - 9:15

%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%9E%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B6%A7
අල්ඛයිඩා හිටපු නායක ඔසාමා බින් ලාඞ්න්ගේ අවසන් කැමති පත්‍රය මාධ්‍යයට නිකුත් කර තිබෙනවා.

විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ බින් ලාඞ්න්ගේ අවසන් කැමැති පත්‍රය අනුව ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 29ක් ජිහාඞ් සංවිධානය වෙනුවෙන් වෙන් කර ඇති බවයි.

කෙසේ වෙතත්, එම මුදල් තිබෙන ස්ථානය පිළිබඳව අවසන් කැමැති පත්‍රයෙන් තොරතුරු අනාවරණ කර නොමැති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වැඩිදුරටත් සදහන් කළේ.