වාහන 27ක් කුඩු කළ අලියා

Wednesday, 02 March 2016 - 7:39

%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1+27%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%A9%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F
උත්සව අවස්ථාවකට රැගෙන ආ අලියෙකු කුලප්පු වී වාහනවාහන 27කට අලාභ හානි සිදුකළ පුවතක් ඉන්දියාවෙන් වාර්තා වනවා.

මෙහිදී ජීවිත හානි සිදුව නැතත් මිනිසා සතුටු කිරීමට සත්වයන් යොදා ගැනීම පිළිබඳව මේ සිද්දිය සමගින් නැවතත් අවධානය යොමුව තිබෙනවා.