මංතීරු නීතිය කඩ කළ 73,000කට නඩු

Wednesday, 02 March 2016 - 9:04

%E0%B6%B8%E0%B6%82%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B6%A9+%E0%B6%9A%E0%B7%85+73%2C000%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B6%A9%E0%B7%94
බස්නාහිර පළාත තුළ පෙබරවාරි මාසය තුළ පමණක් මං තීරු නීතිය කඩකළ පුද්ගලයින් 73,636 කට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කළ බව පොලිස් මූලස්ථානය පවසනවා.

පොලිස් රථවාහන සහ මාර්ග ආරක්ෂාව භාර නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අමරසිරි සේනාරත්න කියා සිටියේ කොළඹ නගරයේ පමණක් මංතීරු නීතිය කඩකළ පුද්ගලයින් 27390 කට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කළ බවයි.