ගවුම යටින් කිරි ගෙන ගිය කාන්තාව දැලේ

Wednesday, 02 March 2016 - 9:39

%E0%B6%9C%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%B8+%E0%B6%BA%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92+%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%9A
කාන්තාවන් කිහිපදෙනෙකු කණ්ඩායම් ලෙස පැමිණ පෙබරවාරි මාසයේ රත්මලානේ පිහිටි වෙළෙද සැලකින් මිල අධික කිරිපිටි ටින් 35 ක් සොරකම් කරන ආකාරය එහි සවිකර තිබූ ආරක්ෂක කැමරාවල මෙලෙස සටහන්ව තිබුණා.