බරපතල වංචා සොයන ජනාධිපති කොමිසමේ නව ලේකම් වැඩභාර ගනී

Wednesday, 02 March 2016 - 11:18

%E0%B6%B6%E0%B6%BB%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B6%BD+%E0%B7%80%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B7%9C%E0%B6%BA%E0%B6%B1+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%BD%E0%B7%9A%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%93
බරපතල වංචා දූෂණ විමර්ශනය කරන ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවේ නව ලේකම්වරයා ලෙස පත් වූ එච්.ඩබ්ලිව්. ගුණදාස අද එම ධුරයේ වැඩභාර ගනු ලැබුවා.

ඒ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ සම්මන්ත්‍රණශාලා පරිශ්‍රයේ පිහිටුවා තිබෙන එම කොමිෂන් සභා කාර්යාලයේදීයි.

මීට පෙර එම කොමිෂන් සභාවේ ලේකම්වරයා ලෙස ලැසිල් ද සිල්වා කටයුතු කළ අතර, ඔහු ඉවත් කර එච්.ඩබ්ලිව්. ගුණදාස පත් කිරීමටයි ජනාධිපතිවරයා ඊයේ පියවර ගත්තේ.

අද වැඩභාර ගැනීමෙන් අනතුරුව හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට අදහස් දක්වමින් බරපතල වංචා දූෂණ විමර්ශනය කරන ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවේ ලේකම් එච්.ඩබ්ලිව්. ගුණදාස කියා සිටියේ තමන් ඉදිරි මාස තුනක කාලයක් සඳහා අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ සොයා බලන ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ ලේකම්වරයා ලෙස ද කටයුතු කරන බවයි.