ලංගම සේවකයින් සිරිකොත ඉදිරිපිට විරෝධතාවක

Thursday, 03 March 2016 - 14:37

%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%B8+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%AD+%E0%B6%89%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A
ප්‍රවාහන අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා සේවයෙන් ඉවත් කළ ශ්‍රී ලංගම සේවකයින් පිරිසක් මේ වන විට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මූලස්ථානය වන සිරිකොත ඉදිරිපිට දී විරෝධතාවක නිරත වනවා.

බිම වාඩි වී ඔවුන් මෙලෙස විරෝධතාවයේ නිරත වන්නේ තමන්ව නැවත සේවයේ පිහිටුවන ලෙස ඉල්ලමින්.