නවසීලන්ත ජාතික ධජය වෙනස් වෙයි ?

Thursday, 03 March 2016 - 15:24

%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD+%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%B0%E0%B6%A2%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92+%3F
නවසීලන්ත ජාතික ධජය වෙනස් කිරීම සම්බන්ධයෙන් වන ජනමත විචාරණය අද (03) ආරම්භ වුණා.

අද සිට මාර්තු 24 දක්වා මෙම ජනමත විචාරණය පැවැත්වෙන අතර, එහිදී දැනට භාවිත කෙරෙන ජාතික ධජය සහ නිර්මාණය කරන ලද නව ජාතික ධජය අතර මෙම ජනමත විමසුම පැවැත්වීමට නියමිතයි.

නිර්මාණය කර ඇති නව ජාතික ධජය නිල් සහ කළු පසුබිමක රිදී පැහැති ෆර්න් නැතිනම් මීමන අත්තකින් එය සමන්විත වනවා.

දැනට භාවිත කරන ජාතික ධජය නිල් පසුබිමක රතු පැහැති තරු 04 කින් සහ බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික ධජයෙන් සමන්විතයි.

ඒ අනුව නවසීලන්තය බ්‍රිතාන්‍ය කිරීටයෙන් නිදහස්වීමත් සමඟම නව ජාතික ධජයක් හඳුන්වාදිය යුතු බවට එරට පාර්ලිමේන්තුව විසින් යෝජනා කළ අතර, ඒ අනුවයි නව ජාතික ධජයක් නිර්මාණය කිරීමට එරට රජය තීරණය කළේ.