කලකට පසු ගායකයෙක් වූ, මර්වින් සිල්වා

Friday, 04 March 2016 - 6:51

%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%94+%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%96%2C+%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F
දීර්ඝ කාලයකට පසු හිටපු අමාත්‍ය මර්වින් සිල්වා මහතා ඊයේ සිය නිවසේදී ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් කැඳවා තිබුණා.

හිටපු අමාත්‍යවරයා සිය ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාව ආරම්භ කළේ පැරණි චිත්‍රපට ගීතයක් සිහිපත් කරමින්.