ප්‍රධාන පොලිස් පරික්ෂකවරුන් 15 දෙනෙකුගේ තනතුර වෙනස් වෙයි

Friday, 04 March 2016 - 11:29

%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%9A%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+15+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
පොලිස් විශේෂ කාර්යබලකායට අනුයුක්ත ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂකවරුන් 15 දෙනෙකු සහකාර පොලිස් අධිකාරි තනතුරට උසස් කර තිබෙනවා.

ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ අනුමැතිය මත සේවා කාලය හා කුසලතාව පදනම් කරගෙන මෙම උසස්වීම් ලබාදී ඇති බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය සඳහන් කළේ.

මෙම උසස්වීම් 2014 වසරේ ජනවාරි 13 වනදා සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි ලබාදී තිබෙනවා.