කදුරුවෙල දී ගොවීන් පිරිසක් උද්ඝෝෂණයක

Saturday, 05 March 2016 - 10:32

%E0%B6%9A%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BD+%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%8B%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9D%E0%B7%9D%E0%B7%82%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%9A
රුපියල් 350ට පොහොර ලබාදෙන ලෙස සහ වී වලට සහතික මිලක් ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලා ගොවීන් පිරිසක් මේ වන විට කඳුරුවෙල නගරයේදී උද්ඝෝෂණයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

මෙම අවස්ථාවට ගොවි සංවිධාන රැසක නියෝජිතයින් එක්ව සිටින බවයි වාර්තා වන්නේ.

උද්ඝෝෂණය හේතුවෙන් ප්‍රදේශයේ රථ වාහන තදබදයක් පැවැති අතර, මේ වන විට මාර්ගයේ වාහන ගමනාගමනය සඳහා බාධාවක් නොමැති බව පොලීසිය සඳහන් කළා.