අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ වාර්තාව ජූලි මාසයේදී ජනපතිට

Saturday, 05 March 2016 - 13:01

%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%96%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B6%B3+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%A2%E0%B7%96%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BA%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%A7
අතුරුදන් වූවන් පිළිබඳ සොයා බැලෙන ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසමේ පළමු පැවරුමට අදාළ අවසන් වාර්තාව ජුලි මාසය වන විට ජනාධිපතිවරයා වෙත භාරදීමට අදහස් කරන බව එම කොමිසමේ ලේකම් එච්.ඩබ්ලිව්. ගුණදාස පවසනවා.

හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශය වෙත අදහස් දක්වමින් ඔහු කියා සිටියේ කොමිසමේ සාක්ෂි විමසීමේ කටයුතු මේ වන විට අවසන් අදියරේ පවතින බවයි.