ශ්‍රී ලංකාවෙන් ආරක්ෂක නිලධාරීන් සොයයි

Saturday, 05 March 2016 - 13:52

%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%9C%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු ප්‍රායෝගික හමුදාමය පළපුරුද්දක් ඇති රටවලින් ආරක්ෂක නිලධාරීන් බඳවා ගැනීම සඳහා ඉදිරියේදී නීති වෙනස් කිරීමට සූදානම් බව මලයාසියාවේ නියෝජ්‍ය ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ධාතුක් නූර් ජාලන් ප්‍රකාශ කළා.

මලයාසියාවට මෙතෙක් ආරක්ෂක නිලධාරීන් ලෙස බදවා ගැනීමට හැකියාව තිබූ එකම විදේශිකයන් කාණ්ඩය වූයේ නේපාලයේ ගුර්කාවරුන් පමණයි.

එහෙත් සිය ආරක්ෂක සේවා ඇබෑර්තුවලට ප්‍රමාණවත් තරම් ගුර්කාවරුන් බඳවා ගැනීමට නොහැකිවීම නිසා ඒ පිළිබද විකල්පයකට එළඹීමට එරට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුවයි ශ්‍රී ලාංකිකයන් ද මලයාසියානු ආරක්ෂක සේවාවන්ට බදවා ගැනීමට කටයුතු කරන බව එරට රජය ප්‍රකාශ කළේ.