ගම්පොල - උලපනේ කර්මාන්තපුරයේ ගින්නක්

Sunday, 06 March 2016 - 8:16

%EF%BB%BF%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD+-+%E0%B6%8B%E0%B6%BD%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ගම්පොල - උලපනේ කර්මාන්තපුරයේ ඊයේ හදිසි ගින්නක් හට ගත්තා.

ප්‍රදේශවාසීන්, පොලිසිය සහ මහනුවර ගිනි නිවීම් ඒකකය එක්ව ගින්න නිවා දැමීමට කටයුතු කළ ද අක්කර 3 ක භූමි ප්‍රදේශයක් ගින්නෙන් විනාශ වී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

ගින්නට හේතුව මෙතෙක් අනාවරණ වී නොමැති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය සහන් කළා.