වෙල් එළියේ ලාල්කාන්ත කියූ කවි

Sunday, 06 March 2016 - 10:02

%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%91%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%96+%E0%B6%9A%E0%B7%80%E0%B7%92
දඹුල්ල ඒකාබද්ධ ගොවි පදනම සහ සමස්ත ලංකා ගොවිජන සම්මේලනය සංවිධානය කළ උත්සව අවස්ථාවකට එක්වූ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ දේශපාලන මණ්ඩල සභික කේ ඩී ලාල්කාන්ත මහතා එහිදී ජන ගී ගායනවකටද එක්වුණා.

ලාල්කාන්ත මහතා ගොවීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේ ළඟදීම කොළඹ වැටලීමට සූදානම් වන ලෙසටයි.