උතුරු කොරියානු නෞකාවක් අත්අඩංගුවට

Sunday, 06 March 2016 - 11:30

%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B6%B1%E0%B7%9E%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7
උතුරු කොරියාවට එරෙහිව පනවා ඇති නව ජගත් සංවිධාන සම්බාධක වලට අනුකූලව සිය වරායක නතර කර තිබූ උතුරු කොරියානු නෞකාවක් අත්අඩංගුවට ගත් බව පිලිපීනය ප්‍රකාශ කළා.

පිලිපීන ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කළේ එරට සූබික් බොක්ගේ නතර කර තිබූ මෙම නෞකාව පාම් මද ගොඩබාමින් තිබූ බවයි.

ටින් ජෙන් නමැති මෙම නෞකාව ඇතුළු උතුරු කොරියාවට අයත්  ඕෂන් මැරිටයිම් සමාගමට අයත් නෞකා 31 ක් සඳහා අදාළ තහනම පනවා තිබුණා.

ජගත් සංවිධානය උතුරු කොරියාවට මෙලෙස සම්බාධක පැනවූයේ එරට විසින් මෑතකදී සිදුකළ න්‍යෂ්ටික සහ මිසයිල අත්හදා බැලීම්වලට ප්‍රතිචාර වශයෙන්.